13,5m x 8,82m - Sommerrestaurant QUADRO Dome — Viking Dome