13.5m x 8.82m - Summer Restaurant QUADRO Dome — Viking Dome